Vyberte certifikát k ověření (podporovány jsou soubory certifikátů s příponami .cer, .crt, .der).


Choose a certificate to verify (certificate files with the extensions .cer, .crt, .der are supported).
Zadání certifikátu ve formátu PEM:

Enter the certificate in PEM format: